MultiTransmitter

146.00
$
RO:
Renovarea alarmei prin cablu
Zeci de senzori și kilometri de fire sunt acum ușor de transformat într-un sistem modern de securitate controlat de pe un smartphone. Înlocuind vechiul panou de control de securitate, modulul conectează dispozitivele cu fir la hub și le face parte integrată a Ajax. Pentru o companie de securitate, acesta deschide posibilitatea configurării de la distanță a echipamentelor, iar utilizatorii beneficiază de toate avantajele gestionării sistemului prin intermediul aplicației.

Mai multe posibilități Ajax
Bariere infraroșu, senzori pentru gazul casnic, temperatură, nivelul de lichid și multe altele - datorită MultiTransmitter-ului, aceste dispozitive sunt gata să extindă domeniul de aplicare ale aplicațiilor Ajax. Conectivitatea prin cablu și suportul pentru standardele internaționale din industria de securitate asigură o compatibilitate deplină.

Funcții noi ale dispozitivelor vechi
MultiTransmitter-ul are 18 zone cu fir, fiecare dintre acestea poate fi configurată în aplicația Ajax. Senzorii conectați la zone pot fi activați 24/7, pot funcționa cu o întârziere la intrare sau ieșire, pot activa sirenele dacă este necesar și, de asemenea, pot participa la scenarii de automatizare. Cu MultiTransmitter, sistemele vechi de alarmă devin parte a unei case sigure și inteligente.


Numărul de zone de alarmă / manipulare: 18
Tipuri de contact ale senzorului acceptate: NO, NC (fără R), EOL (NC cu R), EOL (NO cu R)
Rezistența rezistorului EOL: 1 kΩ la 7,5 kΩ
Mod de manipulare a alarmelor: impuls sau bistabil
Alimentare principală: 110-255 V, 50/60 Hz
Alimentare de rezervă: 12V DC
Tipul de baterie acceptat: Baterie cu o capacitate de 4 sau 7 Ah (nu este inclusă)
Alimentare pentru senzori: 12 V DC, până la 1 A pentru toate ieșirile de alimentare a senzorului
Protecție de demontare: Tamper antisabotaj
Gama de frecvențe radio: 868,0-868,6 MHz sau 868,7-869,2 MHz, în funcție de regiune
Compatibilitate: Funcționează cu Hub, Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus și ReX
Putere RF maximă: Până la 7,29 mW (limită de 25 mW)
Intervalul semnalului radio: Până la 2000 m în absența obstacolelor
Gama temperaturii de funcționare: -10 ° С până la + 40 ° С
Umiditate permisă: Până la 75%
Dimensiuni: 196 x 238 x 100 mm
Greutate: 805g

RU:
Реновация проводной сигнализации
Десятки датчиков и километры проводов теперь легко трансформируются в современную систему безопасности, управляемую со смартфона. Заменяя собой старую охранную централь, модуль подключает проводные устройства к хабу и делает их полноценной частью Ajax. MultiTransmitter — это шаг в сторону информативности и надежности. Для охранной компании он открывает возможность удаленной настройки оборудования, а пользователи получают все преимущества управления системой через приложение.

Больше возможностей Ajax
ИК-барьеры, датчики бытового газа, температуры, уровня жидкости и многие другие, — благодаря MultiTransmitter эти устройства готовы расширить сферы применения Ajax. А проводное подключение и поддержка международных стандартов охранной индустрии обеспечивают полную совместимость.

Новые функции старых устройств
У MultiTransmitter 18 проводных зон, каждую из которых можно настроить в приложении Ajax. Подключенные к зонам датчики могут быть в режиме охраны 24/7, работать с задержкой на вход или выход, при необходимости активировать сирены, а также участвовать в сценариях автоматизации. С MultiTransmitter старая сигнализация становится частью безопасного и умного дома.

Количество тревожных/тамперных зон:18
Поддерживаемые типы контактов датчиков: NO, NC (без R), EOL (NC с R), EOL (NO с R)
Сопротивление EOL резистора: От 1 кОм до 7,5 кОм
Режим обработки сигналов тревоги: Импульсный или бистабильный
Основное питание: 110–255 В, 50/60 Гц
Резервное питание: 12 В DC
Поддерживаемый тип аккумулятора: Аккумулятор ёмкостью 4 или 7 А⋅ч (не идет в комплекте)
Питание для датчиков:12 В DC, до 1 A на все выходы питания датчиков
Защита от демонтажа: Тампер
Диапазон частот радиосигнала: 868,0–868,6 МГц или 868,7–869,2 МГц в зависимости от региона продажи
Совместимость: Работает с Hub, Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus и ReX
Максимальная мощность радиосигнала: До 7,29 мВт (лимит 25 мВт)
Дальность радиосигнала: До 2000 м при отсутствии преград
Диапазон рабочих температур: От -10°С до +40°С
Рабочая влажность: До 75%
Габариты:196 х 238 х 100 мм
Вес: 805 г

Click to order