Ajax DualCurtain Outdoor

190.00
$
RO:
DualCurtain Outdoor este un senzor de mișcare fără fir bidirecțional tip cortină. Zona de detectare a DualCurtain Outdoor atinge 30 de metri, ce protejează eficient ferestrele, ușile, arcurile, gardurile și vitrinele.

 • Setarea separată a fiecărei părți
 • Zonă de detectare suplimentară în apropierea senzorului
 • Imunitate față de animale
 • Până la 4 ani de viață a bateriei
 • Sistem anti-mascare
 • Conexiune cu Hub-ul la o distanță de până la 1700 m

De fiecare parte a DualCurtain Outdoor, există doi senzori IR independenți cu un sistem optic unic. Se declanșează alarma dacă ambii senzori de pe aceeași parte detectează mișcarea. Împreună cu algoritmii software, acest lucru previne alarmele false care pot fi cauzate de animale sau calamități naturale. Mecanismul de compensare a temperaturii permite DualCurtain Outdoor să detecteze în mod eficient mișcarea umană pe întreaga gamă de temperaturi.

 • Distanța de detectare a mișcării de până la 15 m pe fiecare parte
 • Imunitate către animale
 • Sistem optic brevetat

Setări flexibile
DualCurtain Outdoor este configurabil cu comutatoarele de pe panoul din spate și în aplicația Ajax. Inginerul de instalare controlează zona, folosind comutatoarele de
detectare, iar în aplicație setează sensibilitatea, întârzierile, poate opri una dintre părți, configura răspunsul sirenelor sau scenarii de automatizare. Alarmele din notificări și fluxul de evenimente sunt afișate separat pentru fiecare parte a senzorului.

RU:
DualCurtain Outdoor — беспроводной уличный двунаправленный датчик движения
штора. Зона детектирования DualCurtain Outdoor достигает 30 метров, что
позволяет эффективно защищать окна, двери, арки, заборы и витрины.

 • Отдельная настройка каждой стороны
 • Дополнительная зона детекции вблизи датчика
 • Иммунитет к животным
 • До 4 лет работы от батарей
 • Система антимаскирования
 • Связь с хабом на расстоянии до 1700 м

С каждой стороны DualCurtain Outdoor расположены по два независимых ИК-сенсора с уникальной оптической системой. Тревога поднимается, если оба сенсора с одной стороны обнаружили движение. Совместно с программными алгоритмами это предотвращает ложные тревоги, которые могут быть вызваны животными или природными помехами. Механизм температурной компенсации позволяет DualCurtain Outdoor эффективно распознавать движение человека во всём температурном диапазоне.

 • До 15 м дальность детекции движения с каждой стороны
 • Иммунитет к животным
 • Запатентованная оптическая система
 • Температурная компенсация

Гибкие настройки
DualCurtain Outdoor настраивается переключателями на задней панели и в приложении Ajax. С помощью переключателей инженер монтажа регулирует зону
детектирования, а в приложении устанавливает чувствительность, задержки, может выключить одну из сторон, настроить реакцию сирен или сценарии автоматизации. Тревоги в уведомлениях и ленте событий показываются отдельно для каждой стороны датчика.
Click to order