Ajax HomeSiren

57.00
$
RO:
Sirena interioară fără fir informează despre activarea senzorului. Se instalează în interior pentru a preveni pericolul sau pentru a speria intrușii.

 • Semnalizează despre armare și dezarmare prin intermediul unui LED;
 • Dacă este necesar, un LED extern se conectează la sirena;
 • Se selectează nivelului de volum dorit și a timpului de sunet al alarmei;
 • Autentificare pentru prevenirea fraudei;
 • Alertă de blocare, criptare a comunicațiilor;


Principiul de funcționare:
Notifică activarea senzorului cu un semnal sonor. Nivelul volumului și durata sunetului semnalului sunt setate în aplicația mobilă.

Caracteristici:
Există un conector pentru conectarea unui LED extern. Poate fi conectat în afara apartamentului sau a biroului pentru a monitoriza starea sistemului de securitate.

Instalare și asamblare:
Gata de fi instalat direct din cutie: bateria este deja instalată, astfel încât tastiera nu trebuie asamblată. Se conectează la hub cu un singur clic în aplicația mobilă. Instalat în câteva minute pe suportul SmartBracket.

RU:
Комнатная сирена громко сообщает о срабатывании датчиков. Устанавливается в помещении, чтобы предупредить об опасности или отпугнуть злоумышленников.

 • Сигнализирует о постановке и снятии с охраны с помощью светодиода;
 • При необходимости к сирене подключается внешний светодиод;
 • Выбор нужного уровня громкости и времени звучания сигнала тревоги;
 • Аутентификация для предотвращения подлога;
 • Оповещение о глушении, шифрование связи;
 • Тампер против вскрытия;

Принцип работы
Оповещает о срабатывании датчика с помощью звукового сигнала. Уровень громкости и продолжительность звучания сигнала настраивается в мобильном приложении.

Особенности
Есть коннектор для подключения внешнего светодиода. Его можно вывести за пределы квартиры или офиса, чтобы контролировать статус охранной системы.

Установка и монтаж
Готова к работе из коробки: батарея уже установлена, поэтому сирену не нужно разбирать. Подключается к хабу в один клик в мобильном приложении. Монтируется за несколько минут на крепление SmartBracket.
Click to order