Ajax Socket

68.00
$
RO:
Socket - este o priză inteligentă pentru controlul aparatelor electrocasnice: pornește și oprește alimentarea aparatelor electrice printr-un singur clic în aplicația mobilă, protejează electrocasnicele de defecțiuni, ajută la reducerea facturilor la electricitate și realizează scenarii simple de automatizare.

Ce este o priza inteligentă
Folosind Socket, puteți controla tehnica de la distanță cu ajutorul comenzilor prin intermediul aplicațiilor Ajax: porniți și opriți iluminatul, porniți aparatele de uz casnic și echipamentele climatice, întrerupeți automat alimentarea aparatelor electrice atunci când armați sau dezarmați sistemul de securitate Ajax.

Păstrează conexiunea și la distanțe lungi
Priza inteligentă păstrează conexiunea și primește comenzi de la hub-ul Ajax prin protocolul radio Jeweller. Poate funcționa la o distanță de până la 1000 de metri de panoul de control al sistemului de securitate. Nu depinde de semnalul Wi-Fi din cameră și continuă să funcționeze dacă se pierde internetul.

Protejează tehnica de scurt circuit
Socket - asigură protecția tehnicii pe trei niveluri împotriva defecțiunilor bruște datorate problemelor din rețeaua electrică. Priza întrerupe automat sursa de alimentare dacă tensiunea este prea mare sau prea mică, curentul nominal este depășit și supraîncălzit. Notificările despre toate evenimentele vin sub formă de notificări SMS sau push către smartphone-ul proprietarului.

Practic în utilizare
Priza este echipată cu un indicator LED, a cărui culoare se modifică în funcție de sarcină. În modul de așteptare, mufa inteligentă consumă mai puțin de 1 W/h. Carcasa compactă a prizei nu acoperă sloturile adiacente din ele. Acest lucru vă permite să utilizați toți conectorii de protecție la supratensiune sau splitter - priza poate fi ușor plasată lângă surse de alimentare de orice formă geometrică.

Funcții și posibilități
 • Pornește și oprește alimentarea aparatelor electrice
 • Trimite informații despre energia electrică consumată aplicațiilor Ajax
 • Întrerupe alimentarea cu energie în timpul supratensiunilor de tensiune și curent, supraîncălzirii și supraîncărcării
 • Informează despre întreruperi prin SMS și notificări push
 • Afișează nivelul de încărcare cu indicator LED color
 • Consum în modul de așteptare mai mic de 1 W/h
 • Păstrează o conexiune radio la hub-ul Ajax la o distanță de până la 1000 de metri

RU:
Socket — умная розетка для управления домашней техникой: включает и выключает питание электроприборов по клику в мобильном приложении, защищает оборудование от поломок, помогает снизить счета за электричество и выполняет простые сценарии автоматизации.

ЧТО УМЕЕТ УМНАЯ РОЗЕТКА SOCKET
С помощью Socket можно управлять техникой дистанционно, отправляя команды через приложения Ajax: включать и выключать освещение, запускать бытовые приборы и климатическую технику, автоматически прекращать подачу питания на электроприборы при постановке или снятии системы безопасности Ajax с охраны.

ДЕРЖИТ СВЯЗЬ НА БОЛЬШИХ РАССТОЯНИЯХ
Умная розетка держит связь и получает команды от хаба Ajax через радиопротокол Jeweller. Может работать на расстоянии до 1000 метров от централи системы безопасности. Не зависит от сигнала Wi-Fi в помещении и продолжает работать, если пропал интернет.

ЗАЩИЩАЕТ ТЕХНИКУ ОТ ПЕРЕГОРАНИЯ
В Socket предусмотрена трехуровневая защита техники от внезапной поломки из-за проблем в электросети. Розетка автоматически отключает подачу питания при слишком высоком или низком напряжении, превышении допустимых параметров тока и перегреве. Уведомления обо всех событиях приходят в виде смс или пуш-уведомлений на смартфон владельца.

ПРАКТИЧНАЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Socket оснащена LED-индикатором, цвет которого меняется в зависимости от нагрузки. В режиме ожидания умная розетка потребляет менее 1 Вт⋅ч. Компактный корпус Socket не перекрывает соседние слоты в розетках. Это позволяет использовать все разъемы сетевого фильтра или разветвителя — Socket легко разместиться рядом с блоками питания любой геометрической формы.

Socket работает только в составе системы безопасности Ajax. Подключается к системе в несколько касаний в приложениях Ajax. Как только загорается LED-индикатор, умная розетка готова к работе.

ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ SOCKET
 • Включает и отключает питание электроприборов
 • Передает информацию о затраченной электроэнергии в приложения Ajax
 • Прекращает подачу питания при скачках напряжения и тока, перегреве и перенагрузке
 • Сообщает о перебоях в работе с помощью смс и пуш-уведомлений
 • Отображает уровень нагрузки с помощью цветного LED-индикатора
 • Потребляет в режиме ожидания менее 1 Вт⋅ч
 • Держит соединение с хабом Ajax по радиосвязи на расстоянии до 1000 метров
Click to order