Ajax Button

30.00
$
RO:
Este un buton miniatural care poate fi lipit sub masă sau lângă pat, atârnat pe un inel de chei sau aruncat într-un buzunar - Butonul trebuie ținut aproape.

Scenariu de utilizare a butonului:
  • Buton de alarmă- pentru a apela echipa de reacție rapidă al companiei de securitate.
  • Buton de ajutor - pentru bolnavi și vârstnici.
  • Buton de control Ajax - setați scenarii pentru apăsarea scurtă și lungă.
Butonul acceptă comunicarea bidirecțională. Indicatorul de lumină informează despre transmiterea cu succes a comenzii către hub și execuția acesteia. Similar cu butonul SpaceControl, acest butonul nu trebuie să fie trezit apăsând - el este mereu activ.


Dimensiuni: 47 x 35 x 13 mm

RU:

Это миниатюрная кнопка, которую можно приклеить под столом или у изголовья кровати, повесить на брелок ключей или бросить в карман — Button нужно держать под рукой.

Сценария использования Button:
  • Тревожная кнопка — для вызова группы быстрого реагирования охранной компании.
  • Кнопка вызова помощи — больным и пожилым людям.
  • Кнопка управления Ajax — задайте действия на короткое и долгое нажатие.
Button поддерживает двустороннюю связь. Световая индикация сообщает об успешной передаче команды хабу и ее выполнении. Аналогично брелоку SpaceControl, кнопку не нужно будить нажатием — она всегда активна.

Габариты: 47 х 35 х 13 мм

Click to order