Ajax SpaceControl

30.00
$
RO:
Brelocul cu patru butoane controlează modurile de securitate a camerei. Semnalul este transmis criptat, ceea ce exclude interceptarea.

Caracteristici:
 • Autentificare pentru prevenirea fraudei;
 • Alertă de blocare, criptare a comunicațiilor;
 • Comunicare bidirecțională;
 • Trimite un semnal de alarmă către panoul de control prin apăsarea butonului de alarmă;
 • Activează protecția completă sau parțială a spațiilor cu o singură atingere;
 • Afișează starea de securitate folosind indicația culorii;

Principiul de funcționare:
Gestionează modurile de securitate și trimite un semnal de alarmă la telecomandă apăsând un buton de pe cheie.

Caracteristici:
Înlocuirea dispozitivului și trimiterea unui semnal fals nu vor funcționa datorită autentificării.

Conexiune și configurare:
Brelocul este echipat cu o baterie, deci este gata să funcționeze direct din cutie. Se conectează la hub cu un singur clic în aplicația mobilă.

RU:
Четырехкнопочный брелок управляет режимами охраны помещения. Сигнал передается в зашифрованном виде, что исключает его перехват.

Особенности:
 • Аутентификация для предотвращения подлога;
 • Оповещение о глушении, шифрование связи;
 • Двусторонняя связь;
 • Отправляет на пульт сигнал об опасности по нажатию тревожной кнопки;
 • Активирует полную или частичную охрану помещения в одно касание;
 • Показывает статус охраны с помощью цветовой индикации;

Принцип работы
Управляет режимами охраны и отправляет сигнал тревоги на пульт по нажатию одной кнопки на брелоке.

Особенности
Подменить устройство и отправить фальшивый сигнал не получится благодаря аутентификации.

Подключение и настройка
Брелок оснащен батареей, поэтому готов к работе из коробки. Подключается к хабу в один клик в мобильном приложении.

Click to order