Ajax HUB 2 Plus

350.00
$
RO:
Conexiunea instantanee cu utilizatorii și compania de securitate
Conexiunea cu lumea exterioară este esențială pentru sistemul central de securitate, fiabilitatea și stabilitatea acestuia fiind o garanție a transmiterii în timp real a alarmelor.

Hub 2 Plus este echipat cu un modul de comunicare cu patru canale independente și suport pentru rețele LTE de mare viteză. Această configurație vă permite să vă conectați dispozitivul la doi ISP diferiți prin Ethernet și Wi-Fi, precum și la două rețele celulare. În acest caz, comutarea automată între canale durează câteva secunde.


Fotoverificarea alarmei în 9 secunde
Fotoverificarea ține de viitorul industriei de securitate. Această tehnologie este optimă atât pentru proprietățile comerciale, cât și pentru cele rezidențiale - este accesibilă și respectă confidențialitatea. Seria animată de imagini de la senzorii de mișcare MotionCam permite să evaluați ce se întâmplă pe obiect în dinamică. În acest caz, camerele sunt activate numai în cazul unei alarme.


Hub 2 Plus permite să conectați 200 de senzori MotionCam. Oferă confirmare foto a alarmei către compania de securitate și utilizatorilor în doar 9 secunde, chiar și atunci când este conectat prin SIM, datorită suportului rețelelor LTE de mare viteză.


Automatizează securitatea
Hub 2 Plus permite să creați 64 de scenarii și să minimizați impactul factorului uman asupra siguranței. Hub-ul poate activa și dezactiva armarea unui obiect sau a unui grup conform unui program preventiv setat. Activează instantaneu mașina de fum dacă în camera au pătruns intrușii. Deconectează incinta de la electricitate și pornește iluminatul de urgență în caz de incendiu. Închide apa instantaneu dacă apare vreo scurgere. Controlează lumina, lacătele electrice, obloane și ușile de la garaj - la schimbarea stării de securitate, prin apăsarea unui buton sau printr-o alarmă de senzor.

RU:
Моментальная связь с пользователями и охранной компанией
Связь с внешним миром критична для централи системы безопасности, ее надежность и стабильность — гарантия своевременной передачи тревоги. И новая централь Ajax возводит связь в абсолют.

Hub 2 Plus оснащен коммуникационным модулем с четырьмя независимыми каналами и поддержкой скоростных сетей LTE. Данная конфигурация позволяет подключить устройство к двум различным интернет-провайдерам через Ethernet и Wi-Fi, а также к двум сотовым сетям. При этом автоматическое переключение между каналами занимает секунды.

Верификация тревоги фотографией за 9 секунд
За фотоверификацией будущее охранной индустрии. Эта технология оптимальна и для коммерческих, и для жилых объектов — она доступна и уважает приватность людей. Анимированные серии снимков с датчиков движения MotionCam позволяют оценить происходящее на объекте в динамике. При этом камеры активируются только при тревоге.

Hub 2 Plus позволяет подключить 200 датчиков MotionCam. И доставляет фотоподтверждение тревоги охранной компании и пользователям всего через 9 секунд. Даже при подключении через SIM благодаря поддержке скоростных сетей LTE.

Автоматизирует безопасность
Hub 2 Plus позволяет создать 64 сценария и минимизировать влияние человеческого фактора на безопасность. Хаб может включать и отключать охрану объекта или группы по расписанию. Моментально активировать дым-машину, если в помещение проникнут. Обесточить помещение и включить аварийное освещение при пожаре. Или перекрыть воду при протечке. Управлять светом, электрозамками, ролетами и гаражными воротами — при смене статуса охраны, по нажатию кнопки или по тревоге датчика.

Click to order