Ajax ReX

114.00
$
RO:
ReX extinde limitele ariei protejate.


Securitate obiectelor mari:
Repetatorul controlează dispozitivele sistemului conectate la acesta, permițându-le să fie amplasate la o distanță considerabilă de Hub: într-un birou cu mai multe etaje, într-un garaj detașat sau într-o unitate de producție mare. Cu ReX, gama de comunicații este dublată, iar aria de acoperire a rețelei radio Ajax ajunge la 16 km².
  • Extinde aria de acoperire a sistemului la 16 km²
  • Transmite alarme în 0,3 secunde
  • Se conectează la sistem în 2 minute
  • Crește agilitatea ecosistemului Ajax
ReX acționează ca o legătură fiabilă între hub și dispozitivele Ajax. Dacă este necesar, toate sau doar o parte din senzori pot fi acționate printr-un repetor inteligent. Numărul de dispozitive conectate la ReX nu afectează viteza de livrare a alarmelor.

Întărește sistemul de securitate:
Instalarea repetatoarelor convenționale crește riscul de a pierde alarma în timpul transmisiei - acestea devin o verigă slabă în sistemul de securitate. ReX duce fiabilitatea și rezistența Ajax la nivelul următor. Acesta este al doilea centru de luare a deciziilor după hub. ReX integrează senzorii într-un grup autonom din sistem. Dacă, dintr-un anumit motiv, comunicarea radio cu hub-ul este întreruptă, ReX o va prelua: primește o alarmă de la senzor și activează o sirenă pentru a atrage atenția asupra incidentului și a speria spărgătorul.

Gata să reziste intrușilor:
ReX este protejat împotriva atacurilor hardware și software. Sistemul de operare OS Malevich, care rulează ReX-ul, este imun la viruși și exploatări, ceea ce elimină defecțiunile datorate manipulării codului de firmware. ReX nu poate fi piratat prin interceptarea semnalului - dispozitivul primește și transmite informații în formă criptată. Întreruperile bruște ale curentului nu vor fi o problemă - ReX are o baterie puternică care nu va lăsa să se slăbească protecția obiectului.

RU:
Увеличивает дальность действия всех устройств системы безопасности Ajax

Безопасность больших объектов
ReX расширяет границы охраняемой зоны. Ретранслятор управляет подключенными к нему устройствами системы, позволяя разместить их на значительном удалении от хаба: в многоэтажном офисе, в отдельно стоящем гараже или на большом производстве. С ReX дальность связи увеличивается в 2 раза, а площадь покрытия радиосети Ajax достигает 16 км².

  • Увеличивает площадь покрытия системы до 16 км²
  • Передает тревоги за 0,3 секунды
  • Подключается к системе за 2 минуты
Увеличивает гибкость экосистемы Ajax
ReX выступает надежным связующим звеном между хабом и устройствами Ajax. По необходимости через интеллектуальный ретранслятор могут работать все или только часть датчиков. При этом количество подключенных к ReX устройств не влияет на скорость доставки тревог.

Усиливает систему безопасности
Установка обычных ретрансляторов повышает риск потери сигнала тревоги при передаче — они становятся слабым звеном системы безопасности. ReX же поднимает надежность и отказоустойчивость Ajax на новый уровень. Это второй после хаба центр принятия решений. ReX объединяет датчики в автономную группу внутри системы. Если по какой-то причине радиосвязь с хабом прервется, ReX возьмет управление на себя: получит сигнал тревоги от датчика и активирует сирену, чтобы привлечь внимание к инциденту и отпугнуть грабителя.

Готов противостоять злоумышленникам
ReX защищен от атак на программном и аппаратном уровнях. Операционная система OS Malevich, под управлением которой работает ReX, невосприимчива к вирусам и эксплойтам, что исключает сбои в работе из-за вмешательств в код прошивки. ReX не получится взломать, перехватив сигнал, — устройство получает и передает информацию в зашифрованном виде. Внезапное отключение электропитания не станет проблемой — у ReX мощный аккумулятор, который не даст ослабеть защите объекта.
Click to order